Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Årsrundan 2012-2013

Liemannen hämtade dessa Skogskarlar

Vila i frid!

Namn                Pörte         Levnad

Sture Nordström   Oxelösund     1933-2012
Tage Carlsson         Nyköping       1930-2013 

Karl Nelin               Eskilstuna      1922-2013

Lars-Göran Palmertz Nykvarn      1941-2013