Lite historiska data

Södermanland
Skogskarlarnas Klubb i Södermanland bildades den 4 december 1937
vid Hagstugan utanför Katrineholm.
Förste talman blev Cyrus Mannervik.

Orienteringssporten
Till Sverige fördes idén om orienteringssporten över från Norge
vid sekelskiftet år 1900. Intresset blomstrade då främst inom
scoutrörelsen och främjades även inom det militära. Löjtnanten
Ernst "Kille" Killander var den store entusiasten, och år 1919
arrangerade han den första orienteringstävlingen, som ägde rum
vid Saltsjöbaden. Vid startplatsen står idag Olle Carlströms
stålstaty "Förste orienteraren".
"Har man en gång fångats av viddernas och de stora skogarnas
trollmelodi, är man bergtagen".
Orienteringssporten växte under 1920-talet snabbt i hela landet.
I Stockholm grundades Skogskarlarnas klubb år 1930.
Initiativtagarna och instiftarna var Lorentz "Max-Emile" Göransson,
Torsten Tegnér och Ernst Killander.