VÅRVANDRINGEN 2022
Samling för Sörmlandskarlarnas vårvandring var Sundbyholms slott norr om Eskilstuna. C:a 20-talet karlar hade trotsat det gråmulna vädret och regnet.


I en stor lada vid slottet fick vi en trevlig historielektion av Jan Brandt om stormaktstiden i Sverige och de starka män och kvinnor som styrde, bl. a. Gustav Vasa och hans söner och Axel Oxenstierna.


Sundbyholms slott uppfördes av Carl Carlsson Gyllenstierna som inrättade Sveriges första folkskola 1629. En av många starka kvinnor var hans maka Kristina Ribbing.


I ladan byggs nu upp en utställningslokal som ska visa hur man levde under medeltiden, ett omfattande projekt som väntas stå färdigt under 2023.


Därefter vandrade vi i duggregn till den berömda Sigurdsristningen där vi kunde läsa varför den kom till. Här intog vi vår förtäring och rådets talman Curt Carlsson framförde karlarnas tack till Eskilstuna och Tor-karlar som hade arrangerat vandringen.


Vi vandrade sedan tillbaka till Sundbyholms slott för återfärd till våra pörten.

Ett bildgalleri med ett par foton finns här.

Vid pennan: Curt Thorén