Namnuppgifter på Sörmlands Skogskarlars Råd under åren 2003 - 2027.


 

Rådet 2023-2027

Talman               Arne Karlsson               070-347 56 44      arne.karlsson43@outlook.com

Kassabevarare       Kjell Carlsson               070-372 45 50       kjell.carlsson@telia.com

Skrivare             Karl-Robert Moqvist        076-128 77 58       karl-robert@live.com

Banmästare          Leif Jansson                070-552 9273        leifjan41@gmail.com

Härold               Tommy Ljungkvist           070-557 07 66      tommyljungkvist@telia.com

Runomästare         Per Friberg                 070-736 53 40       perfri56@gmail.com

Skaffare             Leif Mathisen              076-807 33 23       leif.mathisen@hotmail.com

Rättare              Åke Granstam              070-357 35 43       ake.granstam@outlook.com


 

Rådet 2018-2022

Talman              Curt Carlsson                   070- 563 37 87 

Skrivare             Ove Ericsson                   070- 547 51 33

Banmästare          Kjell Johansson                076- 760 38 00

Kassabevarare       Weine Johansson               076- 823 58 15

Härold               Curt Thorén                    070- 547 47 23

Runomästare         Hans-Ove Eriksson             076- 808 84 74

Skaffare             Gunnar Ericsson                070- 355 86 71

Rättare              Kjell Carlsson                   070- 698 43 30


 

Rådet 2013-2017

Talman              Greger Wedin

Skrivare             Robert Boman

Präntare             Rolf Skoglund

Kassabevarare       Weine Johansson

Banmästare          Erik Johansson

Skaffare            Jan Svensson

Banläggare           Lennart Borg

Runomästare         Jan Enesved

Härold               Göran Larsson 

Rättare              Sven Undeland


 

Rådet 2008-2012

Talman                 Tomas           Fors

Skrivare                Ove             Hallin

Präntare                Thorvald        Eriksson

Kassabevarare          Bengt           Björklund

Banmästare             Ola             Eriksson

Skaffare               Bengt           Jönsson

Banläggare             Leif             Thorsson

Runomästare           Bo               Björkman

Härold                 Thorvald         Eriksson

Budbringare            Ove             Johansson

Rättare                Stig             Olby

Rättare                Inge            Gustafsson

Valberedare           Hans            Mårtensson

Valberedare           Lennart          Karlsson


 

Rådet 2003 - 2007

Talman                   Mats           Forsman

Skrivare                 Sören           Elbrand

Kassabevarare           Henry          Blomberg

Banmästare              Harry          Axelsson

Präntare                 Ingvar         Ångevi              

Skaffare                Inge            Löwegren

Banläggare              Jan-Olov       Gust

Runomästare            Stig            Karlström

Härold                  Rune            Glännefors

Budbringare             Håkan          Gustavsson

Rättare                 Gunnar          Karlsson

Rättare                 Erik             Pettersson