Skogskarlarnas vårvandring 24 maj

Rolf Bladhs bilder kan beskådas via följande länk:

Vårsnok 2015

Klockan är fem och huldran trycker igång radion. En banvaktare som hade sin stuga invid spåret försvarade varför han hade så många barn med att han väcktes av morgontåget klockan fem varje morgon och då var det svårt att somna om. Eller som Göteborgaren skulle ha sagt, då har man en timma till sex.

Gröt kaffe och tidning. Kvart över nio kommer Lennart Schweitz ner och vi hämtar Göran Karlsson på stan för vidare färd till Björndammen.

Sorlet stiger när runt sextio Skogskarlar minglar innan Tomas ”Junkan” Ljungkvist hälsar välkommen till dagens övningar. Vi ”knör” ihop oss i några färre bilar en de vi kommit i, för färd in i den Sörmländska vildmarken som just nu står i sin ljuvligaste blom.

Första anhalt var gropen där en gång Flottarkojan stod. Här tog dagens inbjudne gäst Hembygdsforskaren Göran Bayard, en gång aktiv i KOK till orda och berättade om hur flottningsleden hade kommit till.

Holmens bruk köpte området 1910 då man hade insett potentialen i att det borde finnas vatten för att kunna skapa en flottningsled där.

Utgångsläget var att utnyttja sjön Trehörningen som hade sitt utlopp ner mot SO och Mosjön och dämma upp detta utlopp. Därigenom kunde man vända utloppet mot NV och skapa en damm där man kunde reglera flödet. Från dammen skulle man gräva en kanal ner till sjön Ältaren. Sagt och gjort, det tog tre till fyra år att gräva ur och sko kanalens sidor med klenvirke, sen kunde man släppa på vattnet och börja flotta. Genom sjön Ältaren drogs timret med länsar fram till Björndammen där en träränna ledde det ner till Vårsjön 15 meter lägre i nivå.

Görans fina berättelse avslutades med att karlarna unisont sjöng Flottarkärlek med stor inlevelse.

Vanringen gick vidare längs leden och på en udde i Ältaren slog vi till med en fikapaus.

Därefter var det dags för etapp två i dagens program, en presentation av Björndammens masugn. Skaran av karlar var dock så stor att vi delade den så att en halva intog kolbullar med stekt fläsk och lingon medan den andra lät sig guidas av representanter för Björndammens masugnsförening.

Järnhanteringen i den sörmlänska bergslagen har mycket gamla anor. Man har hittat spår av en hytta vid Kalkbro bara någon mil från Björndammen. Den har daterats till 1200 talet.

Man hade funnit malm vid Starrsätter nära Mora gård. Efter att ha byggt och brukat en mindre masugn där togs initiativet till en större masugn vid Björndammen. Här hade man tillgång till rinnande vatten som var en viktig förutsättning. Hans von Föhrden och Anders Henriksson, senare adlad  von Stockenström lät 1637 bygga den första masugnen vid Björndammen. Bruksrörelsen kom sedan att vara i ca. 200 år. Efter ett flertal mindre ombyggnader så gjordes den tvåpipig år 1800.

Då dubblades mängden tackjärn som kunde bearbetas. Som mest var man uppe i 2000 skeppund. Man göt grytor och tvättfat och kunde sälja tackjärn till andra bruk. 1856 var det dags för en sista ombyggnation. Den ståtliga masugnen var i bruk till 1883 då sinade Starrsätersgruvan.  1910 köpte Holmens bruk Björndammen med både byggnader och skog.

I dag kämpar den ideella Föreningen Björndammens masugn för att bevara den för kommande generationer. Du är välkommen att bli stödjande medlem - aktiv eller passiv, eller som sponsor för att på så sätt stötta ett kulturbärande projekt.

Om du vill veta mer om Björndammen och dess masugn finns en hemsida dit du når via: www.bjorndammensmasugn.se

Vi som gick var:

Lennart Karlsson OK Grip, Lennart Schweitz OK Grip, Göran Karlsson OK Grip, Harry Axelsson KOK, Erik Pettersson KOK, Rolf Bladh NOK, Curt Thorén NOK, Kjell Johansson NOK, Arne Alexandersson NOK, Bengt Olof BlidströmOK Tor, Arne Karlsson OK Tor, Ulf Carlsson Ärla IF, Christer Liwell Ärla IF, Stig Runström Ärla IF, Ove Hallin ÅIF, Gunnar Eriksson NOK, Stig Borg Ärla IF, Tomas Ljungkvist Ärla IF, Göran Bayard fd. KOK, Lars Erik Thofeldt OKK, Sven-Arne Nilsson OKK, Kjell Nilsson OKK, Krister Karlsson IKS, Per-Arne ”Pecka” Wickman SIF, Lauri Lumpus SIF, Magnus Lexell SIF, Ingvar Törnström SIF, Reine Törnström SIF, Göran Larsson SNO, Greger Wedin SNO, Rolf Johansson SIF, Nils Tjernberg SIF, Kjell-Åke Pramlid OKK, Kjell Blomberg IKS, Tomas och Lena Fors Mariefred, Mats Gärling OK 65, Thorleif Carlsson OK 65, Erik Pettersson KOK, Ove Johansson SMOL, Olle Hellström OK Nalle, Sven Erik Stenberg OK 65, Billy Jacobsson ÅIF, Thorvald Eriksson ÅIF, Magnus Sterner SMOL, Kicki och Ingemar Gustafsson OK Tjärnen och Kjell Karlsson OK Tjärnen.

Den som plitade raderna från denna minnesvärda dag var:

Lennart Karlsson Mariefred