Jubileumsskrift 2012

Svaret från Carl Gustaf (Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur)

Om Jubileumsskriften 2012

Redan under Strängnäskarlarnas första år (2008) föreslog Tomas Fors (talman) att vi skulle försöka åstadkomma en ny Jubileumsskrift för åren 1937-2012. Den gamla skriften från 1937-1985, som tagits fram av Strängnäskarlarna till jubileet 1985, hade tagit slut. Arbetet med skriften tog fart under 2011 och den blev färdig i slutet av 2012.

Bidragsgivare till Jubileumsskriften har varit:

Sparbanksstiftelsen Rekarne,(15 000 kr)

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur,(10 000 kr)

Skogskarlarnas Klubb i Södermanland tackar för de generösa bidragen, som gjort det möjligt att framställa denna skrift.

Skriftens syfte är bl a att peka på klubbens stöd till sörmländsk ungdomsorientering, samt ge några historiska vingslag från dåtida Vårsnok, Allting och Guldmän bl. a.

Redaktionskommitté: Tomas Fors, Ove Hallin, Thorvald Eriksson, Bengt Björklund, Hans Mårtensson, Lennart Karlsson och Kjell Flagstad (redaktör).

Produktion: ÖSP Folke Bagger