Sörmlands Skogskarlars vårvandring 1 juni 2024

 

Ja, då var årets vårvandring genomförd i sommarvärme. Årets arrangör var Södertäljekarlarna och vandringen var förlagd till Lersjön i Linareservatet. På parkeringen vid Lina Ridhus kom tjugo skogskarlar och två skogsflickor (som också var inbjudna).

Efter att hälsat alla välkomna och särskilt vår informationsexpert, naturvårdare Mikael Lindén Södertälje kommun, välkomna, så började vår vandring. Vi kom inte långt förrän den samlade gruppen stannade och Mikael började informera och så fortsatte vandringen runt sjön med ett längre stopp efter halva distansen för en efterlängtad fikapaus i skuggan.

En sammanfattning av vår vandring är att vi fick mycket bra information om vikten av god skogsvård för att gynna olika biotoper, som i sin tur genererar olika växter, djur och insekter.

Linasjön, i sig en viktig del av reservatet där salamandrar, grodor, iglar och sländor fanns i stort antal till lycka för gråhäger, sothöna, svarthakedopping m fl  samt även flygfän till småfåglar.

Allt detta gynnar den viktiga mångfalden i naturen. 

Ett stort TACK till Mikael och de närvarande Skogskarlarna och Skogsflickorna som efter ca 2,5 timmar var vi åter vid våra bilar och hemfärden startade efter en underbar och innehållsrik promenad i naturen.

 Vid pennan


 Weine och Stig

 Södertäljekarlarna

 

Svarthakedopping bild 1

Citronfläckad kärrtrollslända Bild 2

 

Citronfläckad kärrtrollslända